نمایش دادن همه 11 نتیجه

USB و پرینتر

کابل پرینتر USB – 1.5M

In stock

19,000 تومان
SKU: CUS-1015
برند

ورودی سوکت کابل :

parallel

خروجی سوکت کابل :

USB2.0

کابل پرینتر USB – 10M

In stock

77,000 تومان
SKU: CUS-1012
برند

ورودی سوکت کابل :

parallel

خروجی سوکت کابل :

USB2.0

کابل پرینتر USB – 3M

In stock

27,000 تومان
SKU: CPR-1029
برند

▪ورودی سوکت کابل :

parallel

خروجی سوکت کابل :

USB2.0

کابل پرینتر USB – 3M

In stock

27,000 تومان
SKU: CUS-1014
برند

ورودی سوکت کابل :

parallel

خروجی سوکت کابل :

USB2.0

کابل پرینتر USB – 5M

In stock

38,000 تومان
SKU: CPR-1028
برند

▪ورودی سوکت کابل :

parallel

خروجی سوکت کابل :

USB2.0

کابل پرینتر USB – 5M

In stock

37,000 تومان
SKU: CUS-1013
برند

ورودی سوکت کابل :

parallel

خروجی سوکت کابل :

USB2.0