نمایش دادن همه 6 نتیجه

کیبورد

کیبورد XP-8000D

Out of stock

SKU: KB-1144
برند

حروف حک شده فارسی :

دارد

چراغ پس زمینه صفحه کلید :

ندارد

مقاوم در برابر رطوبت :

ندارد

مقاوم در برابر گرد و غبار :

ندارد

کلید روشن و خاموش :

ندارد

کیبورد XP-8200D

Out of stock

SKU: KB-1145
برند

حروف حک شده فارسی :

دارد

چراغ پس زمینه صفحه کلید :

ندارد

مقاوم در برابر رطوبت :

دارد

مقاوم در برابر گرد و غبار :

دارد

کلید روشن و خاموش :

ندارد

کیبورد XP-8300D

Out of stock

SKU: KB-1143
برند

حروف حک شده فارسی :

دارد

چراغ پس زمینه صفحه کلید :

دارد

مقاوم در برابر رطوبت :

دارد

مقاوم در برابر گرد و غبار :

ندارد

کیبورد Xp-8500D

Out of stock

SKU: KB-1142
برند

حروف حک شده فارسی :

دارد

چراغ پس زمینه صفحه کلید :

ندارد

مقاوم در برابر رطوبت :

دارد

مقاوم در برابر گرد و غبار :

دارد

کیبورد XP-8600D

Out of stock

SKU: KB-1141
برند

حروف حک شده فارسی :

دارد

مقاوم در برابر گرد و غبار :

دارد

چراغ پس زمینه صفحه کلید :

ندارد

کیبورد XP-8800D

Out of stock

SKU: KM-1139
برند

حروف حک شده فارسی :

دارد

مقاوم در برابر رطوبت :

دارد

مقاوم در برابر گرد و غبار :

دارد