-10%

آموزش MS Project 2019آموزش ام.اس پروجکت ۲۰۱۹

پرند
Availability:

موجود در انبار


  • از قدرتمندترین نرم‎افزارهای مدیریت پروژه
  • آموزش کامل کار با Microsoft Project 2019
  • تحت سه دوره آموزشی مقدماتی، متوسط و پیشرفته
  • دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۶۴,۸۰۰ تومان ۷۲,۰۰۰ تومان

موجود در انبار

با خرید این محصول شما 4480 امتیاز به ارزش ۴۴۸ تومان کسب میکنید

نرم افزار Project 2019: این دیسک شامل نسخه نهایی نرم افزار Microsoft Project ویرایشهای ۲۰۱۹ به منظور استفاده در آموزش Project 2019 می‎باشد. پس از نصب با مراجعه به پوشه برنامه در دیسک و مشاهده فیلم آموزشی، نرم افزار را بر روی سیستم خود فعال کنید. در صورت استفاده از Windows XP می توانید نسخه ۲۰۱۹ را نصب کنید. Project 2019 بر روی Windows 7 یا نسخه های جدیدتر از آن قابل نصب خواهد بود.

آموزش Project 2019 – دوره مقدماتی:

١ – مقدمه
مقدمه

٢ – مبانی و مفاهیم
مفاهیم ابتدایی (١) – مفاهیم ابتدایی (٢) – چرخه حیات پروژه – ارکان پروژه

٣ – فواید برنامه ریزی
فواید برنامه ریزی (١) – فواید برنامه ریزی (٢)

۴ – ورود به نرم افزار
آشنایی با محیط کاری – کار با نماهای مختلف

۵ – کنترل مشخصات
مشخصات فیلدها و رکوردها – تعیین مشخصات پروژه

۶ – آشنایی با WBS
آشنایی با WBS

٧ – کار با فعالیت ها
وارد کردن فعالیت ها – حذف فعالیت ها و خلاصه فعالیت ها

٨ – ایجاد Milestone
ایجاد Milestone

٩ – کار با کدهای WBS
ایجاد کدهای WBS – سفارشی کردن کدهای WBS

١٠ – زمان بندی دستی و خودکار
زمان بندی دستی و خودکار (١) – زمان بندی دستی و خودکار (٢) – ایجاد کپی وابسته

١١ – فعالیت های Recurring
فعالیت های Recurring (١) – فعالیت های Recurring (٢)

١٢ – آشنایی با Timeline
آشنایی با Timeline

١٣ – کار با تقویم ها
تقویم های کاری – ایجاد یک تقویم کاری (١) – ایجاد یک تقویم کاری (٢)

١۴ – کار با زمان
کنترل زمان فعالیت ها در نمودار گانت – واحدهای زمانی

١۵ – روابط
آشنایی با روابط – انواع رابطه

١۶ – پیش نیازی و پس نیازی
تعریف پیش نیازی ها – تعریف پس نیازی ها – سایر جزئیات در ایجاد روابط

١٧ – قیدها
آشنایی با قیدها – تناقض قیدها و روابط

١٨ – مفاهیم Deadline و شناوری
مفهوم Deadline – مفهوم شناوری

١٩ – فعالیت های بحرانی
فعالیت های بحرانی – محاسبه شناوری

٢٠ – سفارشی کردن نمای گانت (١)
ایجاد میله های سفارشی – تعیین ظاهر میله ها

٢١ – سفارشی کردن نمای گانت (٢)
نمای گانت سفارشی – تنظیم واحد زمانی در نمای گانت – درج شکل در نمای گانت – خطوط راهنما

٢٢ – منابع
تعریف منابع – تنظیمات منابع

٢٣ – تخصیص منابع
تعیین سطح دسترسی منابع – تخصیص منابع به فعالیت ها

٢۴ – آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون

٢۵ – آزمون های تستی
شامل ۶٠ عدد تست

آموزش Project 2019 – دوره متوسط:

١ – کنترل منابع و فعالیت ها
کنترل منابع و فعالیت ها

٢ – انواع فعالیت ها
تعیین نوع فعالیت – کاربرد گزینه Effort Driven – کاهش زمان انجام فعالیت

٣ – تاثیر Task Typeها
تاثیر Task Typeها (١) – تاثیر Task Typeها (٢)

۴ – آشنایی با تسطیح منابع
تسطیح منابع – استراتژی های تسطیح منابع

۵ – مبانی تسطیح منابع
نحوه تسطیح منابع – تعیین بازه کنترل اضافه تخصیص ها

۶ – تنظیمات Leveling
تنظیمات Leveling (١) – تنظیمات Leveling (٢) – تنظیمات Leveling (٣) – فیلدهای موثر در تسطیح منابع

٧ – تسطیح دستی منابع
تسطیح دستی منابع (١) – تسطیح دستی منابع (٢)

٨ – تعریف هزینه ها
تعریف هزینه ها (١) – تعریف هزینه ها (٢)

٩ – تعیین هزینه های متغیر
تعیین هزینه های متغیر

١٠ – بودجه
تعریف منابع بودجه ای – تخصیص منابع بودجه ای – مقایسه بودجه و هزینه برنامه ریزی شده

١١ – مرتب سازی فعالیت ها
مرتب سازی فعالیت ها

١٢ – گروه بندی فعالیت ها
گروه بندی فعالیت ها (١) – گروه بندی فعالیت ها (٢)

١٣ – فیلتر کردن فعالیت ها
فیلتر کردن فعالیت ها (١) – فیلتر کردن فعالیت ها (٢)

١۴ – روابط خارجی
ایجاد روابط خارجی – نمایش روابط خارجی – به روز رسانی روابط خارجی

١۵ – آشنایی با زیر پروژه ها
آشنایی با زیر پروژه ها

١۶ – کار با Baseline
ذخیره Baseline – نمایش Baseline – به روز رسانی Baseline

١٧ – فیلدهای سفارشی
فیلدهای سفارشی (١) – فیلدهای سفارشی (٢) – فیلدهای سفارشی (٣)

١٨ – فرمول نویسی
فرمول نویسی

١٩ – تاریخ های شمسی
تاریخ های شمسی

٢٠ – نمای Calendar
نمای Calendar

٢١ – کار با نمای Network Diagram
نمای Network Diagram – چیدمان فعالیت ها در Network Diagram – تعیین فرمت Boxها

٢٢ – کار با سایر نماها
نمای Task Usage – نماهای Resource Allocation و Team Planner – سایر نماها

٢٣ – ایجاد یک نمای جدید
ایجاد یک نمای جدید

٢۴ – آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون

٢۵ – آزمون های تستی
شامل ۶٠ عدد تست

آموزش Project 2019 – دوره پیشرفته:

١ – جداول
کار با جداول (١) – کار با جداول (٢) – جداول مربوط به منابع

٢ – مدیریت Objectها
مدیریت Objectها

٣ – تنظیم Status Date
تنظیم Status Date

۴ – تنظیم خط پیشرفت
تنظیم خط پیشرفت

۵ – درصدهای پیشرفت برنامه ای
درصدهای پیشرفت برنامه ای

۶ – درصدهای پیشرفت زمانی برنامه ای
محاسبه درصدهای پیشرفت زمانی برنامه ای – ترسیم نمودار – درصد پیشرفت زمانی

٧ – درصد پیشرفت هزینه ای و فیزیکی
درصد پیشرفت هزینه ای – درصد پیشرفت فیزیکی

٨ – محاسبه درصدهای پیشرفت برنامه ای
محاسبه درصدهای پیشرفت برنامه ای (١) – محاسبه درصدهای پیشرفت برنامه ای (٢)

٩ – پیش بینی درصدهای پیشرفت
پیش بینی درصدهای پیشرفت (١) – پیش بینی درصدهای پیشرفت (٢) – پیش بینی درصدهای پیشرفت (٣)

١٠ – فیلدها
انواع فیلدها – تاثیر فیلدها بر روی یکدیگر

١١ – ثبت اطلاعات واقعی فعالیت ها
ثبت اطلاعات واقعی فعالیت ها (١) – ثبت اطلاعات واقعی فعالیت ها (٢)

١٢ – زمان بندی مجدد فعالیت ها
زمان بندی مجدد فعالیت ها

١٣ – ارزش کسب شده پروژه
ارزش کسب شده پروژه (١) – ارزش کسب شده پروژه (٢)

١۴ – محاسبه شاخص های ارزش کسب شده
محاسبه شاخص های ارزش کسب شده (١) – محاسبه شاخص های ارزش کسب شده (٢)

١۵ – گزارش داخلی
گزارشات داخلی (١) – گزارشات داخلی (٢) – ایجاد گزارش داخلی

١۶ – گزارشات خارجی
گزارشات خارجی

١٧ – ایجاد گزارش سفارشی
ایجاد گزارش سفارشی

١٨ – تهیه پرینت
تهیه پرینت

١٩ – تنظیمات پرینت
تنظیمات پرینت (١) – تنظیمات پرینت (٢)

٢٠ – توابع ریاضی و کاراکتری
توابع ریاضی و کاراکتری

٢١ – سایر توابع
توابع تبدیلی – توابع نمایشی

٢٢ – انتقال اطلاعات از سایر نرم افزارها
انتقال اطلاعات از سایر نرم افزارها

٢٣ – ماکروها
کار با ماکروها – ضبط ماکرو

٢۴ – آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون

٢۵ – آزمون های تستی
شامل ۶٠ عدد تست

برند

شماره مجوز

۸-۰۲۳۷۸-۰۴۶۸۹۶

بر اساس 0 نظر

0.0 کلی
0
0
0
0
0

اولین نظر را درباره "آموزش MS Project 2019آموزش ام.اس پروجکت ۲۰۱۹ " ثبت کنید

نظری وجود ندارد.

X
X